Nabídka diagnostických nástrojů a publikací, kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy, je určena odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče, a u vybraných publikací doplňkově také odborným pracovníkům mimo školství. Jednotlivé diagnostické metody a publikace naleznete pod tematickými kategoriemi pod tímto textem. V nabídce lze vyhledávat a filtrovat přes nabídky v pravé části obrazovky.

 

Metodické publikace pro školské poradenství

  Vázáno na kurz   Rok vydání Cena
2014Zdarma
2008Zdarma
2014Zdarma
2004Zdarma
2014Zdarma
200966 Kč
200866 Kč
200966 Kč
201088 Kč
2007239 Kč
2014Zdarma
2014Zdarma
200966 Kč
2014Zdarma
2014Zdarma
2014Zdarma
2010Zdarma
2014Zdarma
2007Zdarma
2007Zdarma

S případnými dotazy se obracejte na jana.jandackova@npicr.cz nebo diagnostika@nuv.cz. Úhradu metod proveďte po obdržení faktury metod dle termínu její splatnosti. Fakturu obdržíte po distribuci metody. Objednávky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami.

V souvislosti se sloučením organizací NÚV a NIDV do nově vzniklé organizace Národní pedagogický institut ČR k 1.1.2020 je dočasně pozastavena distribuce diagnostických nástrojů a odborných publikací. Předpokládáme, že objednávky budeme opět vyřizovat od 1.2.2020.