Metodika práce školního speciálního pedagoga zapojeného ve školním poradenském pracovišti

ISBN: 978-80-7481-035-0
Autoři české verze: Anna Kucharská, Jana Mrázková a kol.
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODYZdarma
Počet stran: 324
Rok vydání: 2014
NENí SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Metodická zpráva se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti školního speciálního pedagoga. Postupně se zaměřuje na definování standardních postupů v obvyklých poradenských situacích tohoto školního specialisty při řešení vzdělávacích i výchovných obtíží žáků základních, středních a speciálních škol. Je popsána úloha školního speciálního pedagoga při vytváření a kontrole individuálních vzdělávacích plánů, dále jeho úloha v práci s učiteli, směřovaná k podpoře inkluzivního vzdělávání a jeho participace na realizaci práce se třídami ve prospěch všek žáků.

Rozebráno, v el. podobě (jen odlišné stránkování, formát pdf) dostupné v databázi výstupů projektů operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost (https://databaze.op-vk.cz/ → Produkty → Vyhledávání produktů).