Metodika ke kurzu „Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi“

ISBN: 978-80-7481-251-4
Autoři české verze: Barbora Lucká, Lucie Chadimová a kolektiv
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODY172 Kč
Počet stran: 152
Rok vydání: 2019
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Publikace nejprve čtenáře seznamuje s teoretickým rámcem dynamického přístupu a pak se věnuje různým praktickým otázkám souvisejícím s realizací dynamického vyřetření. Tyto výkladové části ještě doplňuje soubor kazuistik ilustrujících využití dynamického přístupu v různých poradenských situacích.

Jedná se výstup projektu Podpora kvalitních poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zaměřených na podporu inkluze: Kvalita-Inkluze-Poradenství-Rozvoj (KIPR), který byl vytvořen jako shrnutí obsahu vzdělávacího programu Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxiv této své původní elektronické verzi je volně dostupný ze stránky www.nuv.cz/kipr/zaverecne-vystupy-z-ka6.