Možnosti využití dramaterapie při práci s žáky v ZŠ speciální

ISBN: 978-80-86856-59-9
Autoři české verze: Milan Valenta, Marek Mikláš, Jaromír Maštalíř
Vydavatel: IPPP
CENA METODY66 Kč
Počet stran: 104
Rok vydání: 2009
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Psychodiagnostická metoda

Anotace

První část publikace je teoreticky orientovaná a umožňuje vhled do globálního rámce disciplíny. Autoři druhé části se opírají o své zkušenosti nabyté při práci s lidmi s mentálním postižením, které získali v rámci volnočasových aktivit neziskových organizací, při vedení lekcí zaměřených na dramiku, relaxaci, tvorbu divadelní inscenace nebo na rozvoj osobnosti. Do zásobníku zahrnuli techniky, jež aktivně využívají.

Druhá část obsahuje šest projektů. Projekty jsou zaměřeny vždy na určitou oblast rozvoje. Stejně jako techniky v první části zásobníku technik, tak i projekty lze přizpůsobovat aktuálním potřebám. Autoři zdůrazňují, že i přes předem zadanou posloupnost technik, je třeba techniky pozměnit, přizpůsobit nebo úplně vynechat na základě aktuálnígo dění, naladění a potřeb skupiny.