Standardní postupy pedagogicko-psychologických poraden

ISBN: 978-80-7481-045-9
Autoři české verze: Mgr. Pavla Jirásková (Ed.) a kol.
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODYZdarma
Počet stran: 86
Rok vydání: 2014
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

V této metodice jsou formulovány doporučené postupy pro diagnostické, intervenční a metodické činnosti pedagogicko-psychologických poraden, a to zejména pro oblast péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pro žáky ohrožené předčasným odchodem ze vzdělávání. Metodika vychází ze stávající legislativy, nicméně vyjadřuje se i k připravovaným legislativním změnám.