Přehled metod čtení a psaní užívaných v ZŠ speciální

ISBN: 978-80-86856-61-2
Autoři české verze: Zuzana Pavelová
Vydavatel: IPPP
CENA METODY66 Kč
Počet stran: 72
Rok vydání: 2009
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Publikace je proto připravena jako přehled použitých metod čtení a psaní v základních školách speciálních, využívá zkušenosti speciálního pedagoga SPC, zabývá se rozvojem dovednosti vedoucích k nácviku čtení a psaní a hledání optimálních výukových stylů. 

Druhý část publikace se věnuje nácviku psaní, grafomotoriky a podpůrným matodám nácviku psaní. Součástí příloh jsou rozpracovaná grafomotorická cvičení, která mohou pomoci začínajícím učitelům v motivaci při nácviku psaní a nácviku zrakově-pohybové koordinace.