Integrovaná síť školních a školských poradenských služeb - Postupy a doporučení jejího rozvoje

ISBN: 978-80-7481-061-9
Autoři české verze: Geabriela Mikulková, Kateřina Šrahůlková a kol.
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODYZdarma
Počet stran: 116
Rok vydání: 2014
NENí SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Metodická zpráva se zabývá pojetím sítě poradenských služeb v České republice. Materiál rozlišuje jednotlivé poskytovatele poradenských služeb s definováním jejich zřizovatelů. V rámci poskytovatele poradenských služeb s definováním jejich zřizovatelů. V rámci posytovatelů poradenských služeb se dále zpráva věnuje vymezení jejich činností a kompetencí a především určuje pozici v poradenské síti a s tím související spolupráci s ostatními subjekty sítě. V závěru zprávy jsou uvedeny příklady dobré praxe v kontextu fungování sítě poradenských služeb a také doporučení pro další rozvoj a budování sítě školních a školských poradenských služeb.

Rozebráno, v el. podobě (jen odlišné stránkování, formát pdf) dostupné v databázi výstupů projektů operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost (https://databaze.op-vk.cz/ → Produkty → Vyhledávání produktů).