Možnosti využití arteterapie při práci s žáky v ZŠ speciální

ISBN: 978-80-86856-60-5
Autoři české verze: Marika Zouharová
Vydavatel: IPPP
CENA METODY66 Kč
Počet stran: 62
Rok vydání: 2009
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Artetarapie s mentálně postiženými je rozsáhlá a rozličná, tak jako jsou rozmanité i formy mentální retardace - od lehčích forem přes střední až po těžké formy - pásma. Hlavním cílem arteterapie je kompenzace intelektových deficitů populace mentálně postižených, poznávacích funkcí, schopnosti zevšeobecňování a chápání jevů v souvislostech. 

Arteterapie má kromě potenciálu rehabilitace jemné motoriky i možnost kompenzace zmíněného tzv. druhotného handicapu.