Třístupňový model péče ve školách zapojených v projektu RAMPS-VIP III

Zkrácený název: 3MP
ISBN: 978-80-7481-037-4
Autoři české verze: Anna Kucharská, Daniela Pokorná, Jana Mrázková a kol.
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODYZdarma
Rok vydání: 2014
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Metodická zpráva projektu se týká v minulosti navrženého třístupňového modelu péče, který si kladl za cíl dát podněty pro diagnostiku i následné změny v péči o děti s poruchami učení a chování i o děti s rizikem vzniku poruch učení a chování. Zpráva vychází z šetření, kiteré realizovali školní specialisté v roce 2013. Úvod zprávy obsahuje principy třístupňového modelu péče o děti s poruchami učení a chování a rizika jejich vzniku i konkrétní aktivity školního specialisty, které mohou být oplatňovány ve školách.