Sloučením NÚV a NIDV vznikl k 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
Vzdělávací nabídku NPI ČR tak naleznete na jeho webových stránkách www.npi.cz – viz položka v horní liště Vzdělávání (přímý link: https://www.npi.cz/vzdelavani/vzdelavaci-programy resp. https://www.npi.cz/vzdelavani/webinare). Vzdělávací nabídku NPI ČR pro poradenské pracovníky ve školství lze filtrovat přes rolovátko ZVOLTE DRUH, kde zašrtnete položky Školská poradenská zařízení a Školní poradenská pracoviště. (K dispozici jsou také položky Zařízení ústavní výchovy a preventivně výchovné péče a Primární prevence RCH.)