Možnosti využití sociálního učení při práci s žáky v ZŠ speciální

ISBN: 978-80-86856-65-0
Autoři české verze: Jana Pešková, Krista Hemzáčková
Vydavatel: IPPP
CENA METODY88 Kč
Počet stran: 88
Rok vydání: 2010
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Tato publikace je věnována sociálnímu učení v oblasti základního trivia, metodicky je zde zpracováno sociální čtení, psaní hůlkovým písmem a sociální počty, každé oblasti je věnována samostatná část publikace. 

Každá tato část je vždy uvedena teoretickými východisky, které charakterizují jednotlivou oblast sociálního učením, následuje kapitola věnovaná nutným předpokladům pro její zvládnutí a také, jakým způsobem lze tyto potřebné schopnosti diagnostikovat, a pokud nejsou u žáků dostatečně rozvinuty, jak je nacvičovat.  Další kapitolu tvoří praktická část metodiky, která popisuje metodický postup čtení a je doplněn fotodokumentací.