Metodika pro práci školního psychologa zapojeného ve školním poradenském pracovišti

ISBN: 978-80-7481-063-3
Autoři české verze: Jana Zapletalová a kol.
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODYZdarma
Počet stran: 388
Rok vydání: 2014
NENí SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Ve školách zapojených do projektu RAMPS-VIP III (2012-2014) byla díky finanční podpoře Evropských sociálních fondů zajištěna podpora školám v práci s podpůrnými a vyrovnávacími opatřeními (klíčová aktivita 1 ze strany školních specialistů - školních psychologů a školních specialistů - školních psychologů a školních speciálních pedagogů. Klíčová aktivita 2 zajišťovala jejich metodické vedení. Metodická zpráva se zabývá vybranými standardními činostmi školních psychologů. Důraz je kladen zejména na roli školních psychologů ve školním poradenském pracovišti, na diagnostiku, na psaní zpráv. Dále se zabývá otázkami spojenými se sociálním klimatem školních tříd i škol. Metodika se věnuje také otázkám zpracování informovaného souhlasu ve školách. Součástí metodiky je také spolupráce školního psychologa a pedagogů ve školách, modely spolupráce. 

Rozebráno, v el. podobě (jen odlišné stránkování, formát pdf) dostupné v databázi výstupů projektů operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost (https://databaze.op-vk.cz/ → Produkty → Vyhledávání produktů).