Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí

ISBN: 978-80-7394-938-9 (pdf)
Autoři české verze: Tomáš Mrhálek, Alena Hricová, Tomáš Urbánek, Stanislav Ondrášek, Jan Hynek, Olga Shivairová, Matěj Seifert
Vydavatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Zdravotně sociální fakulta; Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.; Národní pedagogický institut České republiky
CENA METODYZdarma
Počet stran: 58
Rok vydání: 2022
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka
Kvalifikace: Psychologie (Mgr.)
Uživatelé: psychologové

Anotace

Publikace představuje závěrečnou výzkumnou zprávu projektu TAČR TL02000187 „Standardizace testu Woodcock-Johnson IV pro populaci romských dětí“. Sumarizuje veškerá významná zjištění projektu a dává doporučení pro užití metody WJ IV COG u romských dětí.

Detailní popis

Publikace obsahuje poznatky o výkonu testovaných romských dětí v testu WJ IV COG, o souvislostech výkonu s dalšími proměnnými a souběžném posouzení školních dovedností, o odlišnostech ve fungování testu WJ IV COG u romských dětí a dětí příslušejících k majoritě. Publikace dává doporučení pro uživatele metody WJ IV COG při testování romských dětí a obsahuje návrh postupu, jak u těchto dětí orientačně posoudit validitu provedeného vyšetření. 

Publikace má elektronickou podobu a je po doložení vzdělání distribuována na e-mail uživatele. Pro dotazy k objednávce publikace nebo obsahu publikace kontaktujte: matej.seifert@npi.cz