Zpracování postupu řízení školních poradenských služeb ve školách

ISBN: 978-80-7481-067-1
Autoři české verze: PhDr. Jana Zapletalová
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODYZdarma
Počet stran: 72
Rok vydání: 2014
NENí SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Text se věnuje problematice ustavení a řízení školních poradenských služeb, které jsou zajišťovány v úplné a neúplné variantě ve školách. Zvláštní pozornost je věnována významu školních psychologů a specilních pedagogů pro vznik úplného modelu školích poradensých služeb. Pozotrnost je věnována odbornému rámci poskytované služby, formálním náležitostem, organiazci služby a jejímu financování. 

Rozebráno, v el. podobě (jen odlišné stránkování, formát pdf) dostupné v databázi výstupů projektů operačního programu Vzdělávaní pro konkurenceschopnost (https://databaze.op-vk.cz/ → Produkty → Vyhledávání produktů).