Možnosti využití canisterapie při práci s žáky v ZŠ speciální

ISBN: 978-80-86856-37-7
Autoři české verze: Michaela Urbanová, Marika Zouharová
Vydavatel: IPPP
CENA METODY66 Kč
Počet stran: 60
Rok vydání: 2008
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

V naší republice jsme se mohli se zooterapií seznámit až po listopadu 1989. Průkopníkem tohoto oboru v oblasti využití psa bylo u nás brněnské srdužení Filia. Sdružení také jako první použilo termín "canisterapie". V praxi i odborné literatuře se setkáváme s mnoha definicemi tohoto pojmu. Nikde však zatím není stanoven přesný záměr a cíle, které jsou nyní velmi široké. 

Od šk. roku 2005/06 funguje ve škole tzv. Systém ucelené rehabilitace, jehož hlavní myšlenkou je jednotnost a propojenost v péči o naše žáky. To znamená nejen poskytnout žákům různé aktivity, ale zároveň je propojit v návaznosti na ostatní složky vzdělávání jakožto celek. Canisterapie se stala jeho nedílnou součástí.