Posuzovací škály a didaktické testy k vyhledávání nadaných žáků (IDENA)

Zkrácený název: IDENA
ISBN: není dostupné
Autoři české verze: Lenka Hříbková, Petr Nejedlý, Jaroslav Zhouf a kol.
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODY490 Kč
Počet stran: 150
Rok vydání: 2018
Forma: tužka-papír
NENí SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Psychodiagnostická metoda
Využití: Vyhledávání nadaných v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií
Administrace: individuální
Kvalifikace: A, B
Obsah sady: • Příručka testu
• 5 ks každé škály a didaktického testu (celkem 40 x A4, 20 x A3)
Uživatelé: psycholog, speciální pedagog, pedagog

Anotace

Pro žáky 1.–2. ročníků: souborná škála nadání zaměřená na trivium a vybrané kognitivní, motivační, sociálně-emoční charakteristiky. Pro žáky 3.–5. ročníků: souborná škála nadání zaměřená na učení, vybrané kognitivní, motivační, zájmové a sociálně-emoční charakteristiky. Pro žáky 8.–9. ročníků: posuzovací škály zaměřené na projevy nadání v českém jazyce, matematice, biologii, chemii a fyzice; didaktické testy z matematiky (dvě paralelní verze), didaktické testy z českého jazyka (hlavní test 1 a doplňkový test 2).

Detailní popis

Standardizační soubor pro posuzovací škály: N=297 (1. a 2. ročníky ZŠ), N=345 (3. až  5. ročníky ZŠ), N=302 (8. a 9. ročníky ZŠ/odpovídající nižší ročníky VG u škály matematiky), N=293 (8. a 9. ročníky český jazyk), N=337 (8. a 9. ročníky fyzika), N=286 (8.  a  9.  ročníky chemie), N=286 (8. a 9. ročníky biologie). Standardizační soubor pro didaktické testy: N=650 (8. a  9. ročníky matematika), N=310 (8. a 9. ročníky hlavní didaktický test z českého jazyka; doplňkový  test nebyl psychometricky posuzován).