Nabídka diagnostických nástrojů a publikací, kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy, je určena odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče, a u vybraných publikací doplňkově také odborným pracovníkům mimo školství. Jednotlivé diagnostické metody a publikace naleznete pod tematickými kategoriemi pod tímto textem. V nabídce lze vyhledávat a filtrovat přes nabídky v pravé části obrazovky.

 

Připravenost na školu

  Vázáno na kurz   Rok vydání Cena
20171 226 Kč
2016750 Kč
2018Zdarma
20131 626 Kč

S případnými dotazy se obracejte na jana.jandackova@npicr.cz nebo diagnostika@nuv.cz. Úhradu metod proveďte po obdržení faktury metod dle termínu její splatnosti. Fakturu obdržíte po distribuci metody. Objednávky se řídí všeobecnými obchodními podmínkami.

V souvislosti se sloučením organizací NÚV a NIDV do nově vzniklé organizace Národní pedagogický institut ČR k 1.1.2020 je dočasně pozastavena distribuce diagnostických nástrojů a odborných publikací. Předpokládáme, že objednávky budeme opět vyřizovat od 1.2.2020.