VYUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ II

Cílová skupina, kterou oslovujeme a které nabízíme proškolení v rámci pilotního ověření, jsou pedagogičtí pracovníci v předškolním vzdělávání (především absolventi úvodního kurzu Využívání vybraných prostředků AAK v předškolním vzdělávání I). Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem). Absolventi obdrží potvrzení o účasti.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 24
Termín: 07.01.2022 - 21.01.2022
Uzávěrka přihlášek: 07.12.2021
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: S10 A - R/2022
Místo: Distanční formou (online, ZOOM)
Odborný garant: Bc. Jana Smolková
Organizační garant: Mgr. Eva Danielová
Upřesnění termínu: Kurz je 24 hodinový a bude probíhat v těchto dnech: 7. 1.; 10. 1. a 21. 1. 2022 vždy v době od 9:30 do 16:30. Po uzávěrce budou vybraní účastníci vyrozuměni o zařazení do kurzu pozvánkou.

Obsah

Cílem vzdělávacího modulu, realizovaného formou pilotního ověření, je zprostředkovat účastníkům informace, metodické postupy, nástroje, propracované komunikační techniky a strategie, které využijí v praxi pro určení vstupní komunikační úrovně dítěte s narušenou komunikační schopností (NKS), přípravu vhodného komunikačního prostředí a výběr základního slovníku k praktickému rozvoji alternativní a augmentativní komunikace (AAK) v běžných situacích v mateřské škole či v přípravné třídě ZŠ. Absolvent modulu bude schopen vyhodnotit potřeby dítěte předškolního věku v oblasti AAK, sestavit a aplikovat základní plán podpory jeho komunikačního rozvoje, vytvářet komunikační materiály nejen v klasickém papírovém, ale i digitálním formátu.

Přihlášky zasílejte do 3. 12. 2021. Po tomto termínu budou účastníci  zařazení do kurzu vyrozuměni  emailem.

Tento kurz volně navazuje na úvodní  Využívání vybraných prostředků AAK v předškolním vzdělávání I (viz nabídka - https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/). Na každý kurz je třeba se přihlásit zvlášť.

V případě dotazů využijte emailový kontakt: eva.danielova@npi.cz