Vzdělávací nabídka, kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy, je určena odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče. Jednotlivé vzdělávací programy naleznete v tematických kategoriích pod tímto textem.

Pokud se hlásíte přes objednávkový systém NÚV poprvé, musíte se nejdříve zaregistrovat, tzn.: kliknete na požadovaný kurz -> poté kliknete na „přihlásit se“ -> pokračovat v objednávce -> pokračovat -> registrovat se. V Registraci vyplníte všechny požadované údaje (především ty s *) a Vámi vybrané přihlašovací jméno a heslo. Poté se můžete přihlásit na vybraný kurz. Poté se vždy už jen přihlásíte do Vašeho účtu a vybíráte kurzy, kterých se chcete zúčastnit. Systém funguje na principu e-shopu. Jiný způsob přihlášení není možný.

Projekt APIV A (Akční plán inkluzivního vzdělávání)

  Termíny Uzávěrka přihlášek Cena
23.06.2018 - 30.06.202111.06.2018Zdarma
08.01.2020 - 23.01.202017.12.2019Zdarma
07.02.2020 - 11.03.202008.01.2020Zdarma
12.03.2020 - 23.04.202012.02.2020Zdarma
21.04.2020 - 28.04.202001.03.2020Zdarma
06.05.2020 - 21.05.202006.04.2020Zdarma

S případnými dotazy k nabídce vzdělávacích programů projektu APIV A, kontaktujte odborné garanty uvedené u jednotlivých programů. Emailové adresy: jméno.příjmení@nuv.cz 

Všechny vzdělávací programy začínají v 9:30 hodin, pokud není uvedeno jinak.