VYUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ ALTERNATIVNÍ A AUGMENTATIVNÍ KOMUNIKACE V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ I

Cílová skupina, kterou oslovujeme a které nabízíme proškolení v rámci pilotního ověření, jsou pedagogičtí pracovníci v předškolním vzdělávání. Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem). Absolventi obdrží potvrzení o účasti.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 21.10.2021
Uzávěrka přihlášek: 23.10.2021
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: S4 A - R/2021
Místo: NPI ČR (dříve NÚV), Novoborská 372/8, Praha 9 (o případné změně - včetně distančního způsobu realizace - budou účastníci včas informováni).
Odborný garant: Bc. Jana Smolková
Organizační garant: Mgr. Eva Danielová
Upřesnění termínu: Kurz je 16 hodinový a bude probíhat v těchto dnech: 21. 10. a 22. 10. 2021 v době od 9:30 do 16:30. Po uzávěrce budou vybraní účastníci vyrozuměni o zařazení do kurzu pozvánkou.

Obsah

Cílem vzdělávacího modulu realizovaného formou pilotního ověření je proškolit PP především v MŠ  k  využívání metod a technik alternativní a augmentativní komunikace (AAK) v předškolním vzdělávání hlavního vzdělávacího proudu. Účastníci budou pracovat s vybranými metodami a technikami AAK, primární pozornost bude věnována metodě VOKS. Stěžejní část vzdělávacího modulu je zaměřena na tvorbu osobního komunikačního systému a jeho využití pro každodenní komunikaci v předškolním vzdělávání, včetně vytvoření návrhů jádrové slovní zásoby pro konkrétní dítě. V praktické části kurzu budou prezentovány a následně rozebírány práce účastníků s cílem posoudit vhodnost výběru metod, vhodnost výběru slovní zásoby pro konkrétní dítě a případně i vhodnost vytvořených komunikačních pomůcek.

Přihlášky zasílejte do 1. 10. 2021. Po tomto termínu budou účastníci  zařazení do kurzu  vyrozuměni  emailem.

Na tento úvodní kurz navazuje Využívání vybraných prostředků AAK v předškolním vzdělávání II (viz nabídka - https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/). Na každý kurz je třeba se přihlásit zvlášť.

V případě dotazů využijte emailový kontakt: eva.danielova@npi.cz