PODPORA PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PSYCHIATRICKÝM ONEMOCNĚNÍM I

Cílovou skupinou, kterou oslovujeme k účasti na realizaci vzdělávacího modulu v rámci pilotního ověření jsou PP škol a školských zařízení v základním a středním vzdělávání především učitelé, případně PP ŠPP, ale i další pedagogové. Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem). Absolventi obdrží potvrzení o účasti.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 06.10.2021 - 07.10.2021
Uzávěrka přihlášek: 15.09.2021
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: S3 A - R/2021
Místo: NPI ČR (dříve NÚV), Novoborská 372/8, Praha 9 (o případné změně - včetně distančního způsobu realizace - budou účastníci včas informováni).
Odborný garant: Mgr. Aneta Marková, PhD
Organizační garant: Mgr. Michaela Pechačová
Upřesnění termínu: Kurz je 16 hodinový a bude probíhat v těchto dnech: 6. 10. a 7. 10. 2021. Po uzávěrce budou vybraní účastníci vyrozuměni o zařazení do kurzu pozvánkou.

Obsah

Vzdělávací modul realizovaný  formou pilotního ověření, určený PP škol a školských zařízení v základním a středním vzdělávání, si klade za cíl seznámit účastníky s postupy práce s  žákem  s psychiatrickým onemocněním s důrazem na prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu. Stěžejní část modulu představuje problematiku edukace žáků s psychiatrickým onemocněním v době před stanovením diagnózy. Obsah vzdělávání je tedy zaměřen předevšín na identifikaci dítěte/žáka v riziku, a na metody, a způsoby práce s tímto žákem. Předně je pozornost soustředěna na časté vývojové poruchy a psychiatrické nemoci žáků v základním a středním vzdělávání, vč. stručného přehledu diagnóz dle Mezinárodní klasifikace nemocí a typických projevů, kterými se nejčastější diagnózy daného věku projevují. Dále je pozornost věnována objasnění příčin vzniku psychiatrického onemocnění a přehledu základní zdravotnické péče o žáky s psychiatrickým onemocněním v ČR. Následně se vzdělávací modul soustředí na objasnění postupů práce pracovníků školy v případě projevů, které se mohou vázat k psychiatrické diagnóze.

Přihlášky zasílejte do 15. 9. 2021. Po tomto termínu budou účastníci  zařazení do kurzu  vyrozuměni  emailem.

Na tento úvodní kurz navazuje další: Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním II. (viz nabídka - https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/). Na každý kurz je třeba se přihlásit zvlášť.

V případě dotazů využijte emailový kontakt: michaela.pechacova@npi.cz