SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ, ŽÁKŮ

Cílová skupina, kterou oslovujeme a které nabízíme proškolení v rámci pilotního ověření, jsou PP škol a ŠPZ, především absolventi úvodního modulu Základy romologie. Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem). Absolventi obdrží potvrzení o účasti.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 24.11.2021 - 25.11.2021
Uzávěrka přihlášek: 11.11.2021
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: S8 A - R/2021
Místo: online (ZOOM)
Odborný garant: Mgr. Eva Danielová
Organizační garant: Mgr. Eva Danielová
Upřesnění termínu: Kurz je 16 hodinový a bude probíhat distančně v těchto dnech: 24. 11. a 25. 11. 2021, v době od 9.30 do 16.30. Po uzávěrce budou vybraní účastníci vyrozuměni o zařazení do kurzu pozvánkou.

Obsah

Cílem vzdělávacího modulu, realizovaného formou pilotního ověření v rámci projektu APIV A, je nabídnout účastníkům konkrétní aktivity a činnosti využitelné při vzdělávání romských dětí, žáků a studentů, motivaci pro volbu povolání a efektivní komunikaci s romským žákem a rodičem. Vzdělávací seminář je prakticky zaměřen, představí ověřené nástroje, techniky a aktivity, vhodné pomůcky a výukové materiály, které si účastníci budou moci vyzkoušet. Připraveny jsou příklady dobré praxe ze školního prostředí. Znalosti a schopnosti účastníků budou ověřovány prací ve skupinách při praktických aktivitách i zpracovávání samostatných úkolů.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

Přihlášky zasílejte do 7.11. 2021. Po tomto termínu budou účastníci  zařazení do kurzu vyrozuměni emailem.

Pozn.: Seminář Specifika vzdělávání romských dětí, žáků volně navazuje na úvodní kurzy: Základy romologie pro PP a Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů (viz nabídka - https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/) a je určen zejména absolventům těchto kurzů. Na každý z kurzů je třeba se přihlásit zvlášť.

V případě dotazů se obracejte na eva.danielova@npi.cz