VYBRANÉ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ

Cílová skupina, kterou oslovujeme a které nabízíme proškolení v rámci pilotního ověření, jsou PP škol a ŠPZ, především absolventi úvodního modulu Základy romologie. Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem). Absolventi obdrží potvrzení o účasti.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 10.11.2021 - 11.11.2021
Uzávěrka přihlášek: 03.11.2021
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: S5 A - R/2021
Místo: NPI ČR (dříve NÚV), Novoborská 372/8, Praha 9 (o případné změně - včetně distančního způsobu realizace - budou účastníci včas informováni).
Odborný garant: Mgr. Eva Danielová
Organizační garant: Mgr. Eva Danielová
Upřesnění termínu: Kurz je 16 hodinový a bude probíhat v těchto dnech: 10. 11. a 11. 11. 2021 v době od 9.30 do 16.30. Po uzávěrce budou vybraní účastníci vyrozuměni o zařazení do kurzu pozvánkou.

Obsah

Cílem vzdělávacího modulu je poskytnout účastníkům hlubší vhled do problematiky vlivu vztahů, výchovy, postoje a přístupu Romů ke vzdělávání. Modul představí romský etnolekt češtiny i dopady spojené s jeho užíváním v procesu vzdělávání. Charakterizuje problematiku a faktory sociálního vyloučení, definuje dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. Závěrečná část modulu bude zaměřena na současnou dotační podporu v oblasti vzdělávání, na úrovni národní i regionální. V praktické části semináře budou účastníci pracovat s modelovými situacemi, analyzovat je a navrhovat postupy a opatření s cílem minimalizovat rizika předčasného odchodu ze vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

Přihlášky zasílejte do 15. 10. 2021. Po tomto termínu budou účastníci  zařazení do kurzu vyrozuměni emailem.

Pozn.: Seminář Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů rozšiřuje svým obsahem úvodní vzdělávací kurz Základy romologie pro pedagogické pracovníky (viz nabídka - https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/) a zároveň na něj navazuje další kurz: Specifika vzdělávání romských dětí, žáků (viz nabídka). Na každý z kurzů je třeba se přihlásit zvlášť.

V případě dotazů se obracejte na eva.danielova@npi.cz