ZÁKLADY ROMOLOGIE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

Cílová skupina, kterou oslovujeme a které nabízíme proškolení v rámci pilotního ověření, jsou PP škol a školských zařízení. Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem). Absolventi obdrží potvrzení o účasti.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 13.10.2021 - 14.10.2021
Uzávěrka přihlášek: 10.10.2021
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: S2 A - R/2021
Místo: NPI ČR (dříve NÚV), Novoborská 372/8, Praha 9 (o případné změně - včetně distančního způsobu realizace - budou účastníci včas informováni).
Odborný garant: Mgr. Eva Danielová
Organizační garant: Mgr. Eva Danielová
Upřesnění termínu: Kurz je 16 hodinový a bude probíhat v těchto dnech: 13. 10. a 14. 10. 2021 v době od 9.30 do 16.30. Po uzávěrce budou vybraní účastníci vyrozuměni o zařazení do kurzu pozvánkou.

Obsah

Cílem vzdělávání je poskytnout účastníkům informace ze života, kultury, tradic a historie Romů; vhled do systému hodnot, vztahů v romské komunitě a jejich proměn vlivem historického vývoje a socioekonomické situace na našem území jako východiska k pochopení problematiky vzdělávání romských dětí, žáků a studentů a k budování pozitivních vztahů s romským žákem, popř. s romskými rodiči v systému vzdělávání. Jednotlivá témata jsou vždy uchopena z hlediska historického vývoje až po současné přežitky v romském společenství. V závěru kurzu budou účastníkům představeny současné vládní intervence na podporu integrace etnika. V praktické části semináře účastníci propojí nabyté vědomosti se svými pedagogickými zkušenostmi a navrhnou konkrétní možnosti využití v pedagogické praxi.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

Přihlášky zasílejte do 01. 10. 2021. Po tomto termínu budou účastníci  zařazení do kurzu  vyrozuměni  emailem.

Pozn.: Na tento kurz navazuje další: Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů a následně: Specifika vzdělávání romských dětí a žáků (viz nabídka - https://objednavky.nuv.cz/element/32-projekt-apiv-a-akcni-plan-inkluzivniho-vzdelavani/). Na každý kurz je třeba se přihlásit zvlášť.


V případě dotazů se obracejte na eva.danielova@npi.cz