Sloučením NÚV a NIDV vznikl k 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
Vzdělávací nabídku NPI ČR tak naleznete na jeho webových stránkách www.npi.cz – viz položka v horní liště Vzdělávání (přímý link: https://www.npi.cz/vzdelavani/vzdelavaci-programy resp. https://www.npi.cz/vzdelavani/webinare). Vzdělávací nabídku NPI ČR pro poradenské pracovníky ve školství lze filtrovat přes rolovátko ZVOLTE DRUH, kde zašrtnete položky Školská poradenská zařízení a Školní poradenská pracoviště. (K dispozici jsou také položky Zařízení ústavní výchovy a preventivně výchovné péče a Primární prevence RCH.)

NPI – kmen (k doložení kvalifikace pro vzdělávací program NPI ČR):

Níže uvedený "kurs" slouží jen k vytvoření nového zákaznického účtu za účelem nahrání dokladů nutných pro zařazení do zvoleného vzdělávacího programu NPI ČR.

Pokud již zákaznický účet zřízený máte, přihlaste se a potřebné doklady si do něj nahrajte.

  Termíny Uzávěrka přihlášek Cena
10.09.2020 - 10.09.210010.09.2100Zdarma