Receptivní slovník & Opakování vět

Zkrácený název: TRS/OPAV
ISBN: není dostupné
Autoři české verze: Doc. PhDr. Filip Smolík, Ph.D. Mgr. Veronika Bláhová, Bc. František Bartoš
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODYZdarma
Počet stran: 56
Rok vydání: 2018
Forma: tužka-papír, CD
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Psychodiagnostická metoda
Využití: výzkum, doplňkově poradenství ve školství, klinická praxe, logopedické služby
Administrace: individuální
Kvalifikace: B
Obsah sady: Příručka testu, složka obrazových podnětů TRS v kroužkové vazbě, CD (obrazové
podněty TRS, zvukový záznam OPAV, vzory záznamových archů TRS a OPAV), 20 ks A4
tištěných zázn. archů pro test TRS, 20 ks A4 tištěných zázn. archů pro test OPAV, 1 ks
A4 pomů
Uživatelé: speciální pedagog nebo psycholog

Anotace

Původní česká metoda umožňuje časově nenáročnou diagnostiku receptivního slovníku (dítě ukazuje na obrázky vystihující zadané slovo) a schopnosti dítěte opakovat věty přehrávané ze záznamu. Metoda tak umožňuje souběžné posouzení receptivní i expresivní stránky jazykových schopností dítěte ve věku 4;6–7;6.

Detailní popis

Metoda je v současné době distribuována zdarma v případě zapojení odběratele do standardizační a validizační studie. Ze zájemců o metodu je voleno zapojení konkrétních osob tak, aby bylo vhodně dosaženo cílů studie (např. z hlediska pokrytí regionů ČR, skupin spolupracujících odborníků apod.). Vyplněním objednávky vyjadřujete zájem získat detailnější podklady a informace k zapojení do studie.

Pro zapojení nyní akceptujeme primárně objednávky ze školních poradenských pracovišť, která mohou vyšetřit žáky se sociálním znevýhodněním (jiné životní podmínky/odlišné kulturní prostředí).

Metoda má význam pro diagnostiku opožděného jazykového vývoje, vývojové poruchy jazyka (vývojové dysfázie), a také schopností dítěte v atypických případech jazykového vývoje (děti z odlišného kulturního prostředí, děti se sociálním znevýhodněním, cizinci, děti s odlišným mateřským jazykem apod.). Metoda je připravena pro administraci formou tužka-papír i pro administraci s využitím tabletu nebo počítače se záznamem formou tužka-papír. Doporučeno je využití zvukového záznamu podnětového materiálu opakování vět.

Metoda umožňuje poradenské využití, avšak s nutným přihlédnutím k charakteristice normy, vytvořené na území Prahy. 

Veškeré podklady ke sběru (formulář informovaného souhlasu, přesnější popis postupu, informační materiály pro školu aj.) budou spolupracovníkům poskytnuty.

Distribuce je podmíněna formou čestného prohlášení odběratele o spolupráci. Spolupracovníci získají po ukončení studie dodatek k příručce se souhrnem nových poznatků (celorepubliková norma, výkon klinických skupin).