Obrázkový test profesní orientace

ISBN: 80-86856-04-6
Autoři české verze: Antonín Mezera
Vydavatel: Institut pedagogicko-psychologického testování
CENA METODY382 Kč
Počet stran: 63
Rok vydání: 2005
Forma: tužka-papír
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Psychodiagnostická metoda
Využití: profesní volba, kariérní poradenství, volba SŠ
Administrace: individuální, skupinová
Kvalifikace: C
Obsah sady: • příručka testu
• záznamové archy
• CD
Uživatelé: psycholog

Anotace

Test vychází z hexagonálního modelu osobnosti a pracovního prostředí Johna L. Hollanda (1959), který vymezuje šest typů zaměstnání (manuálně-technické, intelektuální, umělecké, sociální, podnikavé, administrativně-technické). Test lze využít jako diagnostický i didaktický prostředek pro poznání profesionálního zaměření dítěte. S využitím obrázkového materiálu může dítě spolu s psychologem velmi snadno a nenásilně odhalit svou profesionální orientaci. 

Detailní popis

Dotazník byl standardizován na souboru 274 dětí. Reliabilita testu ve smyslu test-retestové stability dosahuje nízkých, leč signifikantních hodnot (r=0.162). Je doložena konstruktová validita (korelace s alternativním testem profesní volby) i predikční validita testu (korelace aktuální profese respondentů s výsledkem v testu).