Dotazník stylu učení

Zkrácený název: LSI CZ
ISBN: není dostupné
Autoři české verze: Václav Slavík a Jiří Mareš
Autoři původní verze: Rita Dunnová, Kenneth Dunn, Gary E. Price
Vydavatel: Institut pedagogicko-psychologického poradenství
CENA METODY277 Kč
Počet stran: 79
Rok vydání: 2004
Forma: tužka-papír
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Psychodiagnostická metoda
Využití: posouzení stylů učení
Administrace: individuální, skupinová
Kvalifikace: B + kurz
Obsah sady: • Manuál
• Dotazník (10 ks)
Uživatelé: psycholog, speciální pedagog

Anotace

Dotazník stylů učení je určen pro žáky 3. až 9. ročníků ZŠ a studenty středoškolského stupně školní docházky. Poskytuje údaje o individuálních preferencích při učení – o optimálním prostředí, činnostech při výuce, sociálních a motivačních faktorech, které maximalizují výkon jedince. Dotazník slouží k diagnostice a zároveň nabízí i konkrétní doporučení pro intervence. Je proto vhodný zejména pro učitele, jimž přináší rady, jak zacházet s žáky různých učebních stylů.

Detailní popis

Česká verze dotazníku byla standardizována na souboru 891 žáků 5. až 9. ročníků základní školy a 402 žáků středních škol. Obsahuje 71 položek rozdělených do 21 faktorů. Reliabilita dotazníkových škál ve smyslu vnitřní konzistence (Cronbachovo alfa) dosahovala u souboru žáků základní školy mediánové hodnoty 0.73 a u souboru žáků středních škol mediánové hodnoty 0,81. Konstruktovou validitu dotazníku dokládají zahraniční i domácí korelační studie. 

Příručka obsahuje normy pouze pro skupinu žáků 5. až 9. ročníků základních škol (oddělené normy pro chlapce a dívky). U žáků středních škol je tak možné pouze kvalitativní zhodnocení získaných výsledků včetně individuálního profilu žáka (průměry položek za jednotlivé faktory).