Diagnostika a edukace dětí a žáků s těžkým zdravotním postižením

ISBN: 978-80-86856-89-6
Autoři české verze: Petr Hanák a kol.
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODY330 Kč
Počet stran: 116
Rok vydání: 2011
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka
Obsah sady: Diagnostická příručka

Anotace

Diagnostická a metodická příručka pro práci s dětmi a žáky s těžkým zdravotním postižením. Obsahuje řadu jednoduchých diagnostických škál pro posouzení dětí se zdravotním postižením (motorika, poznávací schopnosti, řeč, adaptivní chování) a konkrétní návody pro nácvik žádoucích dovedností.