Základy pedagogiky nadaných

ISBN: 80-86856-19-4
Autoři české verze: Jana Juřicová, Leona Jelínková
Autoři původní verze: Jana Juřášková
Vydavatel: IPPP ČR
CENA METODY110 Kč
Počet stran: 131
Rok vydání: 2006
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Monografie

Anotace

Publikace je zaměřená na odkrytí teoretického pozadí fenoménu nadání, a to v jeho nejednotnosti až protiřečení. Pokouší se vymezit předmět a cíle pedagogiky nadaných, poukázat na pestrost edukačních přístupů a zároveň vytýčit jejich hlavní charakteristiky. Poukazuje na mnohé nejednotné názory, počínaje již samostatným chápáním pojmů nadání a talent, přes jeho definici, identifikaci až po edukační péči. Kromě teroretického rámce poskytuje i konkrétní doporučení pro pedagogickou praxi.