Vytváření příběhů ‒ verbální test tvořivosti

ISBN: 978-80-7481-010-7
Autoři české verze: Světlana Durmeková, Lenka Hříbková, Miroslav Rendl
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODYZdarma
REŽIJNÍ NÁKLADY110 Kč(vč. DPH)
Rok vydání: 2013
Forma: tužka-papír
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Psychodiagnostická metoda
Využití: posouzení verbální tvořivosti
Administrace: individuální
Kvalifikace: C + kurz
Obsah sady: • Manuál
• Psychometrická studie (září 2017)
• 40 ks záznamových archů k testu pro děti do 8 let
• 40 ks záznamových archů k testu pro děti od 8 let
• Podnětový materiál: 5 obrázků postav a 5 obrázků postav v určitém prostředí
Uživatelé: Psycholog

Anotace

Tento původní český nástroj je určen k diagnostice tvořivosti především u žáků 1. stupně základní školy. Jako podnětový materiál slouží obrázky smyšlených zvířat, které má testovaná osoba za úkol pojmenovat a vymyslet o nich příběh. V druhé části testu se úkol opakuje, tentokrát je však každé ze zvířat na podnětovém materiálu vyobrazené v kontextu konkrétní situace.

Detailní popis

Vlastní vývoj testu probíhal v letech 2009–2013 a jeho standardizace v letech 2016–2017. Zapojilo se do ní 420 dětí ve věku 5­­–12 let z celé České republiky a získáno bylo celkem 402 validních protokolů s kompletními daty. Jedná o jediný test tohoto typu dostupný v České republice. S ohledem na jeho psychometrické vlastnosti se uplatní spíše jako screeningová diagnostická metoda pro zjišťování (verbální) tvořivosti. K dispozici jsou percentilové a standardní (T-skóry) normy rozdělené podle věku a pohlaví.