Škála měření úzkosti a úzkostlivosti u dětí (ŠAD-R)

Zkrácený název: ŠAD-R
ISBN: není dostupné
Autoři české verze: Jakub Toman (revize) Josef Müllner, Imrich Ruisel, Gabriel Farkaš (původní verze)
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODY496 Kč
Počet stran: 44
Rok vydání: 2018
Forma: tužka-papír
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Psychodiagnostická metoda
Využití: diagnostika úzkosti a úzkostlivosti v poradenské praxi
Administrace: individuální, skupinová
Kvalifikace: C
Obsah sady: • příručka testu
• 25 ks záznamových archů pro dívky
• 25 ks záznamových archů pro chlapce
Uživatelé: psycholog

Anotace

ŠAD-R, revize staršího dotazníku ŠAD (Müllner, Ruisel, Farkaš, 1983), zjišťuje úzkost a úzkostlivost u dětí od 10 do 15 let. Jde o sebeposuzovací škálu, kterou je možné administrovat jak skupinově, tak individuálně. První část dotazníku se zaměřuje na stavovou úzkost, druhá část na rysovou úzkostlivost

Detailní popis

Metoda byla standardizována na vzorku N = 1145 (aktuální úzkost) a N = 1136 (úzkostlivost). Reliabilita škál ve smyslu vnitřní konzistence dosahuje hodnot > 0.80 (Cronbachovo alfa). Validita škál je doložena několika korelačními studiemi (např. signifikantní rozdíly výsledků u klinické a normální populace; vliv aktuální úzkosti na výsledek ve výkonovém testu CFT 20-R).