Metodika diagnostické a intervenční práce ve středisku výchovné péče

ISBN: 978-80-7481-039-8
Autoři české verze: David Čáp, Pavel Dosoudil a kol.
Vydavatel: Národní ústav pro vzdělávání
CENA METODYZdarma
Počet stran: 68
Rok vydání: 2014
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka

Anotace

Ve školách zapojených do projektu RAMPS-VIP III byla díky finančním prostředkům z Evropských sociálních fondů zajištěna podpora školám v práci s žáky s projevy rizikového chování a s rizikem rozvoje poruch chování ze strany odborných poradenských pracovníků středisek výchovné péče. Metodika se zabývá odbornými okruhy, které jsou v působnosti středisek výchovné péče. Zaměřuje se na definování standardních postupů v obvyklých poradenských situacích při řešení výchovných obtíží žáků základních, středních a speciálních škol. Zpráva popisuje základní nároky časové a personální na poskytnutí dané služby a je doplněna o základní teoretická východiska, která je třeba při poskytování služeb mít na zřeteli. Popisované úrovně činností doprovázejí příklady dobré praxe.