Zulligerův projektivní test – příručka

ISBN: není dostupné
Autoři původní verze: Hans Zulliger
Vydavatel: Institut pedagogicko-psychologického poradenství
CENA METODY57 Kč
Počet stran: 44
Rok vydání: 1994
SKLADEM
Distributor: Národní pedagogický institut České republiky
Typ publikace: Metodická příručka
Kvalifikace: C
Obsah sady: Příručka

Anotace

Zulligerův Test byl vyvinut z testu Rorschachova na žádost švýcarské armády, která potřebovala metodu k rozlišení schopných a neschopných uchazečů na důstojnické škole. Test byl míněn jako screeningová technika, výsledky rozdělovaly uchazeče na "vhodné", dále na "nevhodné" a na "problematické", které je nutné vyšetřit pomocí ROR a dalších metod.