Aktuální vzdělávací nabídka je realizována v rámci pilotního ověření modulů DVPP v projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem. Implementace akčního plánu inkluzivního vzdělávání - metodická podpora), podpořeného z ESIF. Jednotlivé vzdělávací programy, které jsou v současné chvíli určeny především k proškolení budoucích lektorů daných témat, naleznete níže ve složce APIV A.  S případnými dotazy k nabídce vzdělávacích programů projektu APIV A, kontaktujte odborné garanty uvedené u jednotlivých programů. Emailové adresy: jmeno.prijmeni@npi.cz 

Pokud se hlásíte přes objednávkový systém poprvé, musíte se nejdříve zaregistrovat, tzn.: kliknete na požadovaný kurz -> poté kliknete na „přihlásit se“ -> pokračovat v objednávce -> pokračovat -> registrovat se. V Registraci vyplníte všechny požadované údaje (především ty s *) a Vámi vybrané přihlašovací jméno a heslo. Poté se můžete přihlásit na vybraný kurz. Poté se vždy už jen přihlásíte do Vašeho účtu a vybíráte kurzy, kterých se chcete zúčastnit. Systém funguje na principu e-shopu. Jiný způsob přihlášení není možný.

Projekt APIV A (Akční plán inkluzivního vzdělávání)

  Termíny Uzávěrka přihlášek Cena
10.12.2020 - 05.01.202110.11.2020Zdarma
22.01.2021 - 12.02.202101.12.2020Zdarma
10.03.2021 - 13.04.202122.02.2021Zdarma

S případnými dotazy k nabídce vzdělávacích programů projektu APIV A, kontaktujte odborné garanty uvedené u jednotlivých programů. Emailové adresy: jmeno.prijmeni@npi.cz 

Všechny vzdělávací programy začínají v 9:30 hodin, pokud není uvedeno jinak.