Sloučením NÚV a NIDV vznikl k 1. 1. 2020 Národní pedagogický institut České republiky (NPI ČR).
Vzdělávací nabídku NPI ČR naleznete na jeho webových stránkách www.npi.cz – viz položka menu Vzdělávací programy (je to proklik na stránku www.nidv.cz/vzdelavaci-programy, kde je ve skutečnosti tato nabídka zveřejněna).

Aktuálně je zde na stránkách bývalého NÚV zveřejněna vzdělávací nabídka pro pedagogické pracovníky pouze v rámci pilotního ověření modulů DVPP v projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem), podpořeného z EU v rámci NPI ČR (dříve NÚV). Účast na vzdělávacích kurzech v rámci pilotního ověření je zdarma. Jednotlivé specializační vzdělávací moduly, na které se v režimu pilotního ověření můžete hlásit níže ve složce APIV A (seznam kurzů), budou po skončení projektu akreditovány MŠMT a realizovány v rámci systému DVPP v kmenové činnosti NPI ČR.   Účastníci přihlášení na pilotáž budou včas vyrozuměni o zařazení do kurzu (počet  účastníků je omezen). Je počítáno s prezenční realizací kurzů (případně v kombinaci prezenční a distanční výuky),  o konkrétní organizaci budou účastníci včas informováni. Absolventi kurzů obdrží potvrzení o absolvování. 

S případnými dotazy k nabídce vzdělávacích kurzů projektu APIV A kontaktujte emailem organizační garanty uvedené u jednotlivých kurzů v nabídce.  Emailové adresy: jmeno.prijmeni@npi.cz 

Pokud se hlásíte přes objednávkový systém poprvé, musíte se nejdříve zaregistrovat, tzn.: kliknete na požadovaný kurz -> poté kliknete na „přihlásit se“ -> pokračovat v objednávce -> pokračovat -> registrovat se. V Registraci vyplníte všechny požadované údaje (především ty s *) a Vámi vybrané přihlašovací jméno a heslo. Poté se můžete přihlásit na vybraný kurz. Poté se vždy už jen přihlásíte do Vašeho účtu a vybíráte kurzy, kterých se chcete zúčastnit. Systém funguje na principu e-shopu. Jiný způsob přihlášení není možný.

Tato kategorie neobsahuje žádné kurzy