Vzdělávací nabídka, kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy, je určena odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče. Jednotlivé vzdělávací programy naleznete v tematických kategoriích pod tímto textem.

Metodická podpora: žáci se speciálními vzdělávacími potřebami

  Termíny Uzávěrka přihlášek Cena
21.09.201721.08.2017800 Kč
10.11.201710.10.2017800 Kč
24.10.201725.09.2017700 Kč
06.10.2017 - 07.10.201727.01.20172 000 Kč
01.12.2017 - 02.12.201701.11.20172 000 Kč
24.11.2017 - 25.11.201724.10.20172 000 Kč
13.10.2017 - 14.10.201714.09.20171 700 Kč
19.09.2017 - 23.10.201721.08.20171 400 Kč
18.10.201718.09.2017900 Kč
14.09.201714.08.2017800 Kč
01.11.201702.10.2017700 Kč
22.09.201728.08.20171 000 Kč
19.10.201719.09.2017Zdarma
13.11.201716.10.2017900 Kč
07.10.2017 - 08.10.201711.09.20171 700 Kč

S případnými dotazy se obracejte na organizační garanty uvedené u jednotlivých programů – Mgr. Henrietu Horváthovou henrieta.horvathova@nuv.cz, Mgr. Šárku Valáškovou sarka.valaskova@nuv.cz, Lucii Škodovou lucie.skodova@nuv.cz, Ivanu Biskupovou ivana.biskupova@nuv.cz a Mgr. Lucii Šmídovou lucie.smidova@nuv.cz

Úhradu vzdělávacího programu proveďte až po obdržení faktury dle termínu její splatnosti. Fakturu obdržíte po ukončení kurzu.

Storno poplatky: Zájemcům zařazeným do kurzu, kteří se nezúčastní a neomluví svoji neúčast nejpozději 7 dnů před konáním kurzu, jsme bohužel nuceni účtovat stornovací poplatek. Při odhlášení účasti 5–7 dnů před konáním vzdělávacího programu činí storno poplatek 25 % z uvedeného kurzovného, při odhlášení účasti 2–5 dnů před konáním vzdělávacího programu 50 % a v případě, kdy zájemce svoji neúčast oznámí až den před konáním kurzu nebo ji neoznámí vůbec, bude mu účtováno kurzovné v plné výši.