Vzdělávací nabídka, kterou připravuje sekce pedagogicko-psychologického poradenství, prevence a institucionální výchovy, je určena odborným pracovníkům škol, školských poradenských zařízení, zařízení ÚV, OV a preventivně výchovné péče. Jednotlivé vzdělávací programy naleznete v tematických kategoriích pod tímto textem.

Dlouhodobé výcviky

  Termíny Uzávěrka přihlášek Cena
01.09.2016 - 31.12.201701.09.2013Zdarma
17.03.2017 - 19.03.201729.02.2016Zdarma
01.09.2016 - 31.12.201601.09.2013Zdarma
20.03.2017 - 25.03.201701.09.2013Zdarma
05.01.2017 - 31.12.202115.01.2017Zdarma

S případnými dotazy se obracejte na organizační garanty uvedené u jednotlivých programů – Mgr. Henrietu Horváthovou henrieta.horvathova@nuv.cz, Mgr. Šárku Valáškovou sarka.valaskova@nuv.cz, Lucii Škodovou lucie.skodova@nuv.cz, Ivanu Biskupovou ivana.biskupova@nuv.cz a Mgr. Lucii Šmídovou lucie.smidova@nuv.cz

Úhradu vzdělávacího programu proveďte až po obdržení faktury dle termínu její splatnosti. Fakturu obdržíte po ukončení kurzu.

Storno poplatky: Zájemcům zařazeným do kurzu, kteří se nezúčastní a neomluví svoji neúčast nejpozději 7 dnů před konáním kurzu, jsme bohužel nuceni účtovat stornovací poplatek. Při odhlášení účasti 5–7 dnů před konáním vzdělávacího programu činí storno poplatek 25 % z uvedeného kurzovného, při odhlášení účasti 2–5 dnů před konáním vzdělávacího programu 50 % a v případě, kdy zájemce svoji neúčast oznámí až den před konáním kurzu nebo ji neoznámí vůbec, bude mu účtováno kurzovné v plné výši.