SEMINÁŘ PRO ASISTENTY PEDAGOGA – PODPORA ŽÁKŮ S TĚLESNÝM POSTIŽENÍM PŘI VZDĚLÁVÁNÍ

bez poplatku účastníka /hrazeno z rezortního projektu MŠMT
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 27.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 30.10.2019
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: 2009/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Určeno pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

obsah semináře: souhrn rozšířených informací týkajících se etiologie a symptomatiky tělesného postižení - charakteristické projevy v oblasti emoční, kognitivní i vztahové determinující průběh a výsledky edukačního procesu. Vzdělávání žáků s tělesným postižením, systém podpůrných opatření – vhodná modifikace vyučovacích metod a forem výuky dle jednotlivých stupňů podpory a v jejich rámci úloha asistenta pedagoga. Úprava prostředí, vhodné pomůcky, intervence, hodnocení žáka. Úloha školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť v rámci realizace podpůrných. Žákovská dokumentace. Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka – výběr informací týkajících se zapojení asistenta pedagoga do edukace, činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi, konkrétní příklady náplně práce asistenta pedagoga s žákem s tělesným postižením.