Seminář pro asistenty pedagoga – podpora žáků s mentálním postižením

Bez poplatku účastníka /hrazeno z rezortního projektu MŠMT
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 19.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 23.10.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Kód programu: 2006/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Určeno pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

 

obsah semináře: souhrn informací týkajících se etiologie a symptomatiky MR - typické projevy v oblasti myšlení, komunikace a sociální interakce, které nejčastěji determinují průběh edukačního procesu. Stručné vymezení legislativního rámce vzdělávání žáků se SVP – MR. Úloha školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť v rámci realizace podpůrných opatření pro žáky se SVP. Základní dokumentace žáka, Doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami – výběr informací týkajících se zapojení žáků s mentálním postižením při společném vzdělávání s hlavním zaměřením na žáky s mentálním postižením lehkým. Činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi, konkrétní náplň práce asistenta pedagoga s žákem s LMP.