Workshop pro asistenty pedagoga – realizace podpůrných opatření u žáků se specifickými poruchami chování (ADHD)

Bez poplatku účastníka. Hrazeno z rezortního úkolu MŠMT.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 13.11.2019
Uzávěrka přihlášek: 17.10.2019
Lektoři: PhDr. Mgr. Zdeňka Michalová, Ph.D.
Kód programu: 2005/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Určeno pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

 

obsah workshopu:

činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi, konkrétní náplň práce asistenta pedagoga s žákem s ADHD při realizaci doporučovaných podpůrných opatření. Navazování vztahu a jeho postupný rozvoj mezi asistentem pedagoga a dítětem/žákem s ADHD. Konkrétní možnosti podpory dítěte v procesu edukace ze strany asistenta pedagoga v dílčích předmětech, modifikace metod se zohledněním individuality konkrétního žáka s ADHD. Stimulační programy pro děti a žáky se SVP včetně dětí s ADHD, jejich ukázky a specifika využití v činnostech asistenta pedagoga. Vhodné strategie k modifikaci chování dítěte s ADHD – např. vizualizované podnětové karty, semafor, relaxace… Organizační opatření (příprava prostoru školy, třídy, odborných učeben, požadavky na konkrétní pracovní místo, spolupráce s personálem školy, který se podílí na edukaci žáka, spolupráce s rodiči.).  Podpora vztahů s vrstevníky v rámci třídního kolektivu – týmová spolupráce a mediátorská role asistenta při výuce a o přestávce včetně akcí mimo školní prostředí. Využití psychomotorických aktivit vhodných pro děti předškolního a mladšího školního věku. Motivační systémy při práci s žákem s ADHD – podstata formativního hodnocení žáka (osvědčené způsoby motivování žáka s ADHD, motivační bodový systém a jeho propojenost v domácím a školním prostředí).