Workshop pro asistenty pedagoga – realizace podpůrných opatření u žáků s poruchou autistického spektra

Bez poplatku účastníka. Hrazeno z rezortního úkolu MŠMT.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 02.10.2019
Uzávěrka přihlášek: 04.09.2019
Lektoři: Mgr. Markéta Jirásková
Kód programu: 2002/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Workshop určen pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

 

obsah workshopu: uplatňování adekvátních metod práce (metodika strukturovaného učení, užití principů strukturace a vizualizace v edukačním procesu, podpora komunikačních dovedností, nácviky časoprostorových orientací). Organizační opatření (příprava prostoru školy, třídy, odborných učeben, vybavení jednotlivých pracovních míst, práce s třídním kolektivem a personálem školy, který se podílí na edukaci žáka). Motivační systémy při práci s žákem s PAS – hodnocení žáka (využití pozitivních motivačních faktorů pro práci s žákem s PAS, využitelnost zájmů žáka s PAS ve školní práci, propojenost motivace užívané v domácím a školním prostředí).

Cílem workshopu je předat účastníkům praktické a konkrétní rady, postupy, které může asistent pedagoga v rámci svých kompetencí využívat při práci s žákem s PAS.