Seminář pro asistenty pedagoga – podpora žáka s poruchou autistického spektra

Bez poplatku účastníka. Hrazeno z rezortního úkolu MŠMT.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 25.09.2019
Uzávěrka přihlášek: 30.08.2019
Lektoři: Mgr. Markéta Jirásková
Kód programu: 2001/2019
Místo: NÚV, Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: PaedDr. Hana Šmejkalová
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Určeno pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

obsah semináře: souhrn informací týkajících se etiologie a symptomatiky PAS - typické projevy v oblasti komunikace a sociální interakce, které nejčastěji determinují průběh edukačního procesu, legislativní vymezení funkce asistenta pedagoga, systém podpůrných opatření - konkrétní účel daného podpůrného opatření, formy vhodné personální podpory. Úloha školských poradenských zařízení a školních poradenských pracovišť v rámci realizace podpůrných opatření pro žáky se SVP. Činnosti AP ve spojení s jeho kompetencemi, konkrétní náplň práce asistenta pedagoga s žákem s PAS - praktickou část s konkrétními informacemi, doporučeními a cvičeními.