Asistent pedagoga, jeho funkce a možnosti podpory žáka se zrakovým postižením

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 8
Termín: 30.04.2019
Uzávěrka přihlášek: 01.04.2019
Lektoři: Mgr. Jana Kulštrunková
Kód programu: 200/2019
Místo: Základní škola pro žáky s poruchami zraku, Praha 2, nám. Míru 19, 120 00 Praha 2
Odborný garant: Mgr. Šárka Valášková
Organizační garant: Ivana Biskupová

Obsah

Seminář určen pro asistenty pedagoga s požadovanou pedagogickou kvalifikací.

 

obsah semináře: dítě/žák se zrakovým postižením, charakteristika obtíží (simulace zrakových vad), základní funkce AP při podpoře dítěte/žáka se zrakovým postižením v souvislosti se vzděláváním. Získávání informací k obsahu a cíli vzdělávání, organizační formy a metody, hodnocení, principy a zásady ve vzdělávacím procesu. Podpora dítěte/žáka, jeho vedení k samostatnosti a vhodný přístup AP k němu - specifika předškolního vzdělávání, specifika vyučování v jednotlivých předmětech a výchovách, praktické ukázky. Výběr vhodných pomůcek a jejich využití. AP jako součást týmu. Nastavení, realizace a vyhodnocování podpůrných opatření – účast AP. Vymezení kompetencí AP ve škole a ve třídě, spolupráce s rodinou a dalšími subjekty, kooperace učitele a asistent pedagoga ve třídě – příklady.