PODPORA PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM V ZÁKLADNÍM VZDĚLÁVÁNÍ

Cílová skupina, kterou oslovujeme a které nabízíme proškolení v rámci pilotního ověření, jsou PP škol a školských zařízení v základním vzdělávání. Vzdělávací kurz je realizován v rámci projektu APIV A (Společné vzdělávání a podpora škol krok za krokem). Absolventi obdrží potvrzení o účasti.
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 03.11.2021 - 04.11.2021
Uzávěrka přihlášek: 31.10.2021
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: S6 A - R/2021
Místo: NPI ČR (dříve NÚV), Novoborská 372/8, Praha 9 (o případné změně - včetně distančního způsobu realizace - budou účastníci včas informováni).
Odborný garant: Mgr. Ing. Renata Votavová
Organizační garant: Mgr. Michaela Pechačová
Upřesnění termínu: Kurz je 16 hodinový a bude probíhat v těchto dnech: 3. 11. a 4. 11. 2021 v době od 9:30 do 16.30. Po uzávěrce budou vybraní účastníci vyrozuměni o zařazení do kurzu pozvánkou.

Obsah

Cílem kurzu, realizovaného v rámci pilotního ověření vzdělávacího modulu, je seznámit PP škol a školských zařízení v běžném proudu základního vzdělávání (především učitele) s postupy uplatňovanými při vyučování žáků se zrakovám postižením v hodinách českého jazyka a matematiky od 1. do 9. ročníku ZŠ. Kurz obsáhl didaktická opatření pro všechny stupně zrakového postižení od těch nejlehčích až po práci prostřednictvím Braillova písma. V praktické části modulu budou účastníci řešit předložené kazuistiky a navrhovat didaktická opatření pro edukaci konkrétního žáka.

Přihlášky zasílejte do 15. 10. 2021. Po tomto termínu budou účastníci  zařazení do kurzu vyrozuměni emailem.

V případě dotazů se obracejte na eva.danielova@npi.cz