VYUŽÍVÁNÍ VYBRANÝCH PROSTŘEDKŮ AAK V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ II

10. března 2021 12. dubna 2021 13. dubna 2021
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 24
Termín: 10.03.2021 - 13.04.2021
Uzávěrka přihlášek: 22.02.2021
Lektoři: Mgr. Lenka ŘíhováMgr. Jana Šarounová
Kód programu: S10 A - 4/2020
Místo: NPI ČR Praha
Odborný garant: Bc. Jana Smolková
Organizační garant: Mgr. Eva Danielová
Upřesnění termínu: Vzdělávací kurz, realizovaný v režimu pilotního ověření v projektu APIV A, se uskuteční ve dnech 10. 3., 12. 4. a 13. 4. 2021 vždy od 9.30 do 16.30 v NPI ČR v Praze (konkrétní adresa bude upřesněna).

Obsah

Cílem 24-hodinového vzdělávacího modulu, realizovaného formou pilotního ověření v rámci projektu APIV A, je předat účastníkům (absolventům kurzu Využívání vybraných prostředků AAK v předškolním vzdělávání I), informace, metodické postupy, nástroje, propracované komunikační techniky a strategie, které využijí v praxi pro určení vstupní komunikační úrovně dítěte s NKS, přípravu vhodného komunikačního prostředí a výběr základního slovníku k praktickému rozvoji AAK v běžných situacích v mateřské škole či v přípravné třídě ZŠ. Absolvent modulu bude schopen vyhodnotit potřeby dítěte předškolního věku v oblasti AAK, sestavit a aplikovat základní plán podpory jeho komunikačního rozvoje, vytvářet komunikační materiály nejen v klasickém papírovém, ale i digitálním formátu.

Záměrem vzdělávacího modulu je v rámci pilotního ověření proškolit pro NPI ČR budoucí lektory daného tématu. Z tohoto důvodu je vzdělávací modul určen především speciálním pedagogům-logopedům a speciálním pedagogům se zkušeností s AAK a minimálně pětiletou praxí ve školství; primárně těm účastníkům, kteří již absolvovali úvodní kurz.

O zařazení do pilotního ověření vzdělávacího modulu budou vybraní zájemci vyrozuměni emailem.

Pilotně ověřený modul bude následně akreditován MŠMT a bude určen pedagogickým pracovníkům v předškolním vzdělávání.

Lektoři: Mgr. Jana Šarounová a Mgr. Lenka Říhová

V případě dotazů využijte emailový kontakt: eva.danielova@npicr.cz