PODPORA PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ S PSYCHIATRICKÝM ONEMOCNĚNÍM II

17. února 2021, 11. března 2021, 17. března 2021
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 24
Termín: 17.02.2021 - 17.03.2021
Uzávěrka přihlášek: 01.12.2020
Lektoři: Mgr. Markéta MohaplováMgr. Ivana Vilímková
Kód programu: S9 A - 3/2020
Místo: NPI ČR - Praha
Odborný garant: Mgr. Aneta Marková, PhD
Organizační garant: Mgr. Michaela Pechačová
Upřesnění termínu: Pilotní ověření vzdělávacího modulu bude realizováno ve dnech 17. 2., 11. 3. a 17. 3. 2021 od 9:30 do 16:30 hodin v NPI ČR (adresa bude upřesněna)

Obsah

Cílem vzdělávacího modulu, který je v systému pilotního ověření realizován v rámci projektu APIV A, je seznámit účastníky/budoucí lektory tématu s postupy práce s žáky s psychiatrickým onemocněním s důrazem na prostředí škol hlavního vzdělávacího proudu. Vzdělávací modul navazuje na již realizovaný modul Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním I., který se soustředil na práci s žáky před stanovením diagnózy. Nový navazující modul představí postupy práce s žáky, kterým již psychiatrická diagnóza byla stanovena.

Vzdělávací modul se bude primárně soustředit na objasnění problematiky komunikace o psychiatrické diagnóze na půdě školy, a to jak komunikaci ve směru k žákům, ve směru k vyučujícím, tak i komunikaci mezi jednotlivými aktéry školy. Dále se vzdělávací modul zaměří na objasnění specifického chování žáků s psychiatrickým onemocněním, resp. se zaměří na projevy chování, které se mohou v souvislosti s psychiatrickou diagnózou objevit (např. očekávané kognitivní obtíže, poruchy nálady, poruchy příjmu potravy, nevyvážený vývoj, psychotická onemocnění, disharmonický vývoj) a poskytne informace o vhodných preventivních opatřeních v prostředí školy. Součástí vzdělávacího modulu bude i přehled možných způsobů pomoci z oblasti zdravotnictví a sociální péče pro tyto žáky.

Cílovou skupinou, kterou oslovujeme k účasti na realizaci vzdělávacího modulu v rámci pilotního ověření se záměrem proškolit budoucí lektory tématu pro NPI ČR, jsou především psychologové a speciální pedagogové škol a ŠZ, s minimálně pětiletou praxí ve školství, včetně škol a ŠZ při zdravotnických zařízeních a se  zkušeností s řešením výchovně vzdělávací problematiky v kontextu psychiatrického onemocnění u dětí.

K absolvování tohoto navazujícího modulu  budou přijati primárně absolventi úvodního vzdělávacího modulu Podpora při vzdělávání žáků s psychiatrickým onemocněním I.

Pilotně ověřený modul bude následně akreditován MŠMT a bude určen především učitelům v základním a středním školství, ale i výchovným poradcům, metodikům prevence a speciálním pedagogům ZŠ, SŠ.

Přihlášky zasílejte do 01. 12. 2020. Po tomto termínu budou vybraní uchazeči informováni emailem o zařazení do kurzu.

V případě potřeby využijte emailový kontakt: michaela.pechacova@npicr.cz