SPECIFIKA VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH DĚTÍ, ŽÁKŮ A STUDENTŮ

22. ledna 2021 12. února 2021
POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 22.01.2021 - 12.02.2021
Uzávěrka přihlášek: 01.12.2020
Lektoři: Mgr. Lada ČerveňákováMgr. Iveta JežkováMgr. Vlasta Geryková
Kód programu: S8 A - 2/2020
Místo: NPI ČR Praha
Odborný garant: Mgr. Eva Danielová
Organizační garant: Mgr. Eva Danielová
Upřesnění termínu: Vzdělávací kurz, realizovaný v režimu pilotního ověření v projektu APIV A, se uskuteční ve dnech 22. 1. a 12. 2. 2021 vždy od 9.30 do 16.30 v NPI ČR v Praze (adresa bude upřesněna).

Obsah

Cílem vzdělávacího modulu, realizovaného formou pilotního ověření v rámci projektu APIV A, je nabídnout účastníkům konkrétní aktivity a činnosti využitelné při vzdělávání romských dětí, žáků a studentů, motivaci pro volbu povolání a efektivní komunikaci s romským žákem a rodičem. Vzdělávací seminář je prakticky zaměřen, představí ověřené nástroje, techniky a aktivity, vhodné pomůcky a výukové materiály, které si účastníci budou moci vyzkoušet. Připraveny jsou příklady dobré praxe ze školního prostředí. Znalosti a schopnosti účastníků budou ověřovány prací ve skupinách při praktických aktivitách i zpracovávání samostatných úkolů.

Záměrem vzdělávacího modulu je v rámci pilotního ověření proškolit pro NPI ČR budoucí lektory daného tématu. Z tohoto důvodu je vzdělávací modul určen především zkušeným pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení se zájmem o danou problematiku; primárně těm, kteří již absolvovali úvodní kurz Základy romologie pro PP a navazující kurz Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů.

O zařazení do pilotního ověření vzdělávacího modulu budou vybraní zájemci vyrozuměni emailem.

Pilotně ověřený modul bude následně akreditován MŠMT a bude určen pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení.

Lektorky: Mgr. Lada Červeňáková, Mgr. Vlasta Geryková, Mgr. Iveta Ježková

V případě dotazů se obracejte na eva.danielova@npicr.cz