CASE MANAGEMENT VE ŠKOLSKÉ PRAXI II

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 10.12.2020 - 05.01.2021
Uzávěrka přihlášek: 10.11.2020
Lektoři: PhDr. Lenka Průšová, Ph.D.PhDr. Petr Vojtíšek, Ph.D.
Kód programu: S7 A - 1/2020
Místo: Národní pedagogický institut, Praha
Odborný garant: Mgr. Michaela Pechačová
Organizační garant: Mgr. Michaela Pechačová
Upřesnění termínu: Vzdělávací modul má časovou dotaci 16 hodin a bude probíhat v těchto dnech: 10.12. 2020 a 05. 01. 2021 v čase 9.30 - 16.30 v Národním pedagogickém institutu. NPI vznikl k 1. 1. 2020 sloučením NÚV a NIDV. Místo konání bude upřesněno.

Obsah

Obsah: Vzdělávací modul, realizovaný v rámci projektu z OP VVV - APIV A Implementace inkluzivního vzdělávání - metodická podpora škol krok za krokem, navazuje na úvodní kurz Case management ve školské praxi I. Navazující modul prohloubí potřebné znalosti a dovednosti pro vedení případu dítěte, kterému je potřeba ve škole věnovat zvýšenou pozornost. Je zaměřen především na komunikaci a spolupráci s institucemi a organizacemi, které se v rámci školského systému se školou setkávají, např. Střediska výchovné péče, OSPOD, neziskové organizace, ŠPZ apod.

Účastníci se seznámí s možnostmi analýzy sociální situace konkrétního dítěte a plánováním postupu intervence. Nahlédnou principy analýzy konkrétní kazuistiky a výběr a interpretaci potřebných informací k realizaci případové práce. Seznámí se s procesními kroky v rámci plánování navazujících intervencí. Naučí se vytvářet standardizované písemné výstupy (zprávy, úkoly, oznámení). Na konkrétních příkladech si osvojí nutné poznatky pro praxi. Rovněž si osvojí  principy vedení rozhovoru s účastníky v případu (rodič, dítě, úředník OSPOD, soudkyně, policista). V praktické části účastníci zpracují zadaný úkol a představí  jeho řešení s využitím vybraných metod. Pro potřeby výuky budou použity i konkrétní kauzy, se kterými v rámci úvodního modulu Case management ve školské praxi účastníci již pracovali.  

Cílovou skupinou, kterou oslovujeme, a které nabízíme proškolení v rámci pilotního ověření, jsou především účastníci úvodního modulu Case management ve školské praxi I, který byl realizován v roce 2019 v NÚV. Záměrem vzdělávacího modulu je proškolit pro NPI ČR budoucí lektory tématu

Přihlášky zasílejte do 10. 11. 2020. Po tomto termínu budou vybraní účastníci  zařazení do kurzu  vyrozuměni emailem.

Pilotně ověřený modul bude následně akreditován MŠMT a bude určen pedagogickým pracovníkům, zejména výchovným poradcům, metodikům prevence, speciálním pedagogům, ale i dalším PP.

V případě dotazů využijte emailový kontakt: michaela.pechacova@npicr.cz