VYBRANÉ ASPEKTY VZDĚLÁVÁNÍ ROMSKÝCH ŽÁKŮ A STUDENTŮ

POPLATEKZdarma
Počet hodin: 16
Termín: 23.10.2020 - 06.11.2020
Uzávěrka přihlášek: 20.09.2020
Lektoři: K tomuto kurzu nejsou přiděleni žádní lektoři
Kód programu: S5 A-141/2020/2
Místo: NPI ČR v Novoborská 372/8, Praha 9
Odborný garant: Mgr. Eva Danielová
Organizační garant: garant neuveden
Upřesnění termínu: Vzdělávací kurz, realizovaný v režimu pilotního ověření v projektu APIV A, se uskuteční ve dnech 23.10. a 6.11. 2020 vždy od 9.30 do 16.30 v NPI ČR v Praze.

Obsah

Cílem vzdělávacího modulu, realizovaného formou pilotního ověření v rámci projektu APIV A, je poskytnout účastníkům hlubší vhled do problematiky vlivu vztahů, výchovy, postoje a přístupu Romů ke vzdělávání. Modul představí romský etnolekt češtiny i dopady spojené s jeho užíváním v procesu vzdělávání. Charakterizuje problematiku a faktory sociálního vyloučení, definuje dopady v podobě předčasných odchodů ze vzdělávání. Závěrečná část modulu bude zaměřena na současnou dotační podporu v oblasti vzdělávání, na úrovni národní i regionální. V praktické části semináře budou účastníci pracovat s modelovými situacemi, analyzovat je a navrhovat postupy a opatření s cílem minimalizovat rizika předčasného odchodu ze vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou pedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení.

Počet míst je omezen. O zařazení do vzdělávacího modulu budete vyrozuměni emailem do 30. 9. 2020.

Pozn.: Seminář Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů rozšiřuje svým obsahem vzdělávací modul Základy romologie pro pedagogické pracovníky, který se uskuteční 9. 10. a 16. 10. 2020 v Brně.  Účast v modulu Základy romologie pro pedagogické pracovníky ale není podmínkou účasti v modulu Vybrané aspekty vzdělávání romských žáků a studentů. Zájemci o oba vzdělávací moduly se proto přihlásí na každý modul jednotlivě. 

V případě dotazů se obracejte na eva.danielova@npicr.cz